DJPunjav.Com
Jai Adhya Shakti

Jai Adhya Shakti

d
  • Singer: Sanjeevani Bhelande
  • Album: Aaya Hai Bulava Mata Ka
  • Label: Rajshri Soul
  • Duration: 737
Download Format

320 Kbps Download (737)

128 Kbps Download(737)

1080 Video Download(737)

Copy Short Link / Download Link

Album Other Songs:

1 Jai Adhya Shakti Sanjeevani Bhelande737

2 Om Aim Hrim Klim Sanjeevani Bhelande365

3 Prathamam Shail Putri Sanjeevani Bhelande231

4 Jai Ambe Gauri Sanjeevani Bhelande460

5 Jai Gange Mata Sanjeevani Bhelande202

6 Jai Parvati Mata Sanjeevani Bhelande315

7 Jai Santoshi Mata Sanjeevani Bhelande287

8 Asato Ma Sadgamaya Sanjeevani Bhelande352

9 Annapurna Shloka Ketan Patwardhan146

10 Riddhi De Siddhi De Sanjeevani Bhelande184

Description: